Nhà máy của chúng tôi có số lượng cố định là 350 công nhân, đạt 500 người trong thời kỳ có nhiều nguyên liệu thô. Tất cả công việc này được quản lý 
bởi chủ sở hữu và giám đốc, ông Mauro Cerisola. Để hiểu rõ hơn những gì đã được thực hiện, chúng tôi đã biên soạn giấy chứng nhận sức khỏe 
xuất khẩu đầu tiên sang Châu Âu. Vào thời điểm đó, chỉ có một số giấy phép xuất khẩu ở Châu Âu, của chúng tôi là giấy phép DL số - 26, của 
Euro GanhHao Corporation., LTD.

Nhờ 30 năm kinh nghiệm tại Việt Nam, chúng tôi thực sự có hai công ty và chúng tôi đang chế biến thủy sản chất lượng cao. Chúng tôi chuyên về 
thực phẩm giá trị gia tăng, đặc biệt là suất ăn sẵn cho người tiêu dùng lẻ. Công thức nấu ăn của chúng tôi có thể sẵn sàng để tiêu thụ chỉ sau 5 phút.

với hai công ty của chúng tôi, GenSai Co., LTD và Indofish Asia Co., LTD.

- 1991 - Euro Ganh Hao Corporation., LTD

- 2010 - GenSai Co., LTD (để ghi nhớ nguồn gốc của chúng tôi, Genoa và Sài Gòn)

- 2017 - Indofish Asia Co., LTD

Một số hình ảnh về sự khởi đầu của chúng tôi - năm 1991, cách đây rất lâu …….